Prowadzący

Mirosław Ozdoba

Specjalista - Doradca ds. rozwoju postaw przedsiębiorczych i karier zawodowych studentów / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Od 20 lat pracy zawodowej łączę praktykę z teorią - tematyka związana z finansami, przedsiębiorczością oraz zarządzaniem zespołami ludzkimi jest mi bardzo bliska.
Korporacyjna praca na stanowiskach dyrektorskich zamieniłem w doradztwo dla organizacji i towarzystw, a ku mojemu szczególnemu zadowoleniu ostatecznie do pracy ze studentami. Rozwijam ich postawy przedsiębiorcze i pomagam stawiać pierwsze kroki w rozwoju zawodowym. Jestem asesorem metody AC/DC, specjalizuję się również w finasowaniu działalności gospodarczej i jej zakładaniu. Mam za sobą ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych instytucjach i cieszę się, że będę mógł Państwu przekazać choć trochę z mojej wiedzy i doświadczenia.

Poznaj także: