Prowadzący

Galeria ASP prezentuje wystawy artystek i artystów związanych z Akademią i spoza jej kręgów – indywidualne, zbiorowe, problemowe. Eksponuje różne dziedziny sztuki i designu:

  • współpracuje z galeriami, festiwalami, instytucjami kultury, muzeami, fundacjami i innymi uczelniami,
  • zaprasza do żywej dyskusji o sztuce, kulturze, nauce, społeczeństwie i świecie,
  • łączy wewnętrzny świat Akademii z miastem i jego mieszkańcami,
  • jest miejscem twórczego, międzypokoleniowego spotkania,
  • otwiera drzwi uczelni dla osób spoza środowiska artystycznego,
  • tworzy program edukacji artystyczno-społecznej,
  • wspiera rozwój kreatywności, wrażliwości i twórczej energii,
  • promuje studentów, doktorantów, absolwentów, asystentów, adiunktów i profesorów Akademii,
  • rozwija współprace i wymianę artystyczną i kulturalną w kraju oraz za granicą.

galeria.asp.krakow.pl 

Margarita Vladimirova

Kuratorka Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się kulturoznawstwem, sztuką współczesną i muzyką. Wykształcenie zdobyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Linneusza w Szwecji oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.

Od 2014 roku pracowała w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego. W 2018 roku została kuratorką Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako kuratorka i koordynatorka zorganizowała ponad 40 wystaw problemowych, indywidualnych lub zbiorowych (m.in. (UN)WELCOMEKarol Palczak ZadymyKrocz ze mną, Zwierzęcenie, Andrzej Pągowski. Plakat filmowyWajda, Wróblewski. Ich AkademiaBernard Buffet. La Passion du ChristFormy i liczby IVMokuhangaLesyeux. Włoski projekt koncepcyjny).

W 2021 Vladimirova była kuratorką interdyscyplinarnej wystawy sztuki OPEN ART zorganizowanej z inicjatywy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wystawa ta odegrała kluczową rolę w Open Eyes Art Festival 2021 i obejmowała 25 projektów studenckich i prawie 150 uczestników. W 2018 roku jako współkuratorka stworzyła wystawę Młoda Akademia z okazji 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Na wystawie zaprezentowano prace ponad 80 współczesnych artystów, a nowatorskie projekty wystaw zostały zrealizowane na powierzchni ponad 600 m2

W działalności artystycznej sięga do fotografii analogowej, wideo, tworzenia obiektów i performance’ów. Rysuje i maluje. Jako edukatorka zainicjowała w 2021 roku projekt KULTURYSTYKA ASP. Tworzy i prowadzi warsztaty artystyczne z różnorodnymi grupami społecznymi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami oraz osadzonymi w zakładach karnych. 

Filip Rybkowski

Od 2019 roku pracuje jako dydaktyk na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie na studiach podyplomowych jako asystent w pracowni malarstwa Prof. ASP dr hab. Michała Zawady i w pracowni rysunku dr Marty Antoniak.

2017-2022 Środowiskowe Studia Doktoranckie na macierzystej uczelni. Obecnie na ukończeniu studiów, po egzaminach końcowych i złożeniu dysertacji doktorskiej. Temat rozprawy doktorskiej „Rekonstrukcja wyobrażonego. Przywracanie, odtwarzanie i utrwalanie, jako strategie obrazowania wobec zmiany i utraty.”

2010-2015 Studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka, a aneks z fotografii w pracowni dr Tomasa Agata Błońskiego.

Poznaj także: