UE

Strona internetowa Biura Karier ASP w Krakowie została utworzona w ramach projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17.