Nasza misja

Misją Biura Karier jest przyczynianie się do artystycznego i zawodowego sukcesu studentów i absolwentów ASP w Krakowie poprzez upowszechnianie i pomnażanie ich osiągnięć, wspieranie rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie ich twórczości w środowisku międzynarodowym.

Cele działań Biura Karier:
- nawiązywanie współpracy pomiędzy akademią a przedsiębiorcami
- promowanie idei przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej
- promocja studentów i absolwentów oraz ich potencjału wśród pracodawców
- umożliwienie studentom rozwinięcia kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek pracy
- udział w przygotowaniu projektów rozwojowych uczelni