Zespół

Kierownik Biura Karier/specjalistka ds. wdrażania projektów 
Katarzyna Gwiazda
kgwiazda@asp.krakow.pl

Coach&doradca/pełnomocnik Rektora ds. współpracy z przedsiębiorcami
Barbara Siorek
barbara.siorek@asp.krakow.pl

Psycholog, coach, trenerka/koordynatorka Badania Losów Zawodowych Absolwentów
Joanna Groszek
jgroszek@asp.krakow.pl