Stypendia Santander

Od 2020 roku Biuro Karier ASP w Krakowie koordynuje i wdraża kolejne edycje konkursu stypendialnego dla studentów_tek i doktorantów_tek ASP w Krakowie.

Nagrody przeznaczone są na realizację autorskich (indywidualnych lub zespołowych) projektów artystycznych.

Realizacja konkursów jest możliwa dzięki podpisanej we wrześniu 2018 roku umowie o współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie a Santander Universidades.

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program ma na celu m.in. wsparcie rozwoju nowych technologii, kultury przedsiębiorczości, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych. Studenci, doktoranci, pracownicy oraz kóła naukowe mogą liczyć na wsparcie merytoryczne najlepszych specjalistów z banku.