Projekty

Projekty realizowane:

Sztuka Przedsięborcza

Wartość projektu: 30 900,00 zł
Źródło dofinansowania: Narodowy Bank Polski
Okres realizacji projektu: 2021-2022
Docelowa liczba beneficjentów: 20

Zakres rzeczowy projektu: Celem głównym projektu jest ukształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości wśród 20 studentów 4 ostatnich semestrów studiów i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych ASP w Krakowie, prowadzących do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy i rynku sztuki poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do rozpoczęcia działalności zawodowej w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

Uczestnicy projektu skorzystają ze wsparcia w następujących etapach: Etap I. Spotkania coachingowo-doradcze: identyfikacja zasobów i kierunku pożądanego przez uczestnika kierunku rozwoju. Stworzenie indywidualnych planów rozwoju. Etap II. Pakiet szkoleń i warsztatów niezbędnych do wykreowania własnej marki i produktu do prezentacji i sprzedaży (komercjalizacji) Etap III. Indywidualne doradztwo eksperckie w celu przygotowania projektów uczestników do wdrożenia (komercjalizacji).

Projekty zrealizowane:

Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-B016/17
Wartość projektu: 508 187,25 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2018-2020 (przedłużony do 30.06.2021 z powodu pandemii)
Docelowa Liczba beneficjentów: 585 osób

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polega na zorganizowaniu doradztwa specjalistycznego i zawodowego, realizacji 10 spotkań z pracodawcami oraz przeprowadzeniu 10 szkoleń z zakresu skutecznego wejścia na rynek kreatywny oraz kształcących umiejętności społeczne dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W ramach projektu zakupiony został test Insightful Profiler™ (iP121) sprofilowany na osoby kreatywne, który dostarcza informacji o mocnych stronach, predyspozycjach, preferencjach zawodowych, czynnikach motywujących, rolach w zespole i obszarach do rozwoju; prowadzone jest badanie losów zawodowych uczestników projektu; pracownicy biura podnieśli swoje kompetencje poprzez udział w certyfikowanych kursach; powstała również nowa strona Biura Karier wraz z platformą e-learningową.  

Graj o staż! - realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-S033/17
Wartość projektu: 1 087 090,28 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2018-2019 
Liczba zrealizowanych staży: 96
Liczba partnerów: 12

Zakres rzeczowy projektu: Projekt skierowany był do 94 studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
z kierunków: grafika, wzornictwo, malarstwo, scenografia, edukacja artystyczna, którzy są na ostatnich czterech semestrach studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskichch. W ramach projektu zrealizowanych zostało 96 płatnych staży, trwających od 3 do 4 miesięcy.

 

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych (OBLZA)

Nr umowy o dofinansowanie: 08004/16/FPK/NCK
Wartość projektu: 714 456,00 zł
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Liczba uczelni artystycznych: 15
Strona projektu: http://artystapostudiach.pl

Projekt realizowany przez 7 lat od 2012 roku; wcześniej finansowany ze środków własnych uczelni partnerskich. ASP w Krakowie jest koordynatorem współpracy MKiDN i uczelni artystycznych na rzecz badania losów zawodowych absowentów. Projekt OBLZA otrzymał nagrodę specjalną w prestiżowym konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczelni wyższych w Polsce w podziale na kategorie: Rozwój, Współpraca i Zarządzanie. Zespół projektu uhonorowany został nagrodą specjalną w Kategorii Zarządzanie.

ArtystapoStudiach

   

WEB Design – nowe kompetencje na rynku pracy

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-031/14-00
Wartość projektu: 759 100,60 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Okres realizacji projektu: 2014-2015
Liczba zrealizowanych staży: 50
Warsztaty designu: 22 spotkania dla 20 osób
Liczba osób, które ukończyły certyfikowane szkolenia: 100
Dwa spotkania Rady Przedsiębiorców (w ramach projektu) 

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polega na wdrożeniu na ASP programu szkoleń i doradztwa zawodowego z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości, programu szkoleń dla studentów u przedsiębiorców rynku kreatywnego oraz realizacji certyfikowanych szkoleń uzupełniających kompetencje studentów.

 

 

Sztuka Przedsiębiorcza - Rozwój współpracy z przedsiębiorcami jako element programu rozwoju uczelni

Nr umowy o dofinansowanie: UDA POKL 04.01.01-00-150/08-00
Wartość projektu: 3 241 730,00 zł
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Okres realizacji projektu: 2008-2013
Liczba zrealizowanych staży zawodowych: 200
Liczba partnerów (stażodawców): 94
Liczba szkoleń: 56
Liczba uczestników szkoleń: 964 osoby
3 wystawy PRO ARTE – sztuka przedsiębiorcza

Zakres rzeczowy projektu: Przedsięwzięcie obejmowało utworzenie Akademickiego Biura Karier i Realizacji Porjektów, utworzenie Otwartej Pracowni Projektowania Mody, organizację płatnych staży zawodowych dla studentów, udział pracowników Uczelni w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zadaniem Biura była organizacja szkoleń dla studentów oraz knsultacji z doradcą zawodowym, a także spotkań z pracodawcami, prowadzenie strony internetowej, zawierającej porady oraz oferty z branży artystycznej. W galerii utworzonej na stronie internetowej studenci i absolwenci mogli zamieszczać swoje prace w celu promocji własnej twórczości.