Nasi partnerzy

Najważniejszymi partnerami Biura Karier w otoczeniu uczelni są podmioty wspierające przedsiębiorczość oraz pracodawcy rynku kreatywnego: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i kreatywnym, przedsiębiorstwa i firmy zainteresowane współpracą ze studentami oraz absolwentami wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.