Prowadzący

Marta Kudelska

Asystentka w Katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ

Kuratorka, krytyczka sztuki. W 2024 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej młodym kuratorom sztuki z Katowic i Krakowa (praca została wyróżniona). Członkini Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

W praktyce kuratorskiej i badawczej interesuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim relacjami sztuki współczesnej z magią, grozą, okultyzmem i ezoteryką, ale także strategiami kuratorskimi, młodą sztuką, refleksją wokół instytucji sztuki, hauntologią i pamięcią. Obecnie zajmuje się tropieniem związków pomiędzy czarnym romantyzmem a sztuką współczesną. Na co dzień pracuje w Katedrze Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poznaj także: