Prowadzący

Członek Zespołu Przedsiębiorczości Akademickiej AGH oraz koordynator projektów w spółce celowej Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Misją INNOAGH jest tworzenie akademickich startupów technologicznych i rozwijanie biznesu opartego na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach. Dotychczas INNOAGH uczestniczyło w powołaniu 26 spółek portfelowych. Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej AGH wyróżnia przede wszystkim

  • Dogłębne zrozumienie uwarunkowań innowacji
  • Otwartość na ludzi przedsiębiorczych (studentów, doktorantów, pracowników naukowych)
  • Niezwykłe zaangażowanie w krzewienie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim

Główna działalność INNOAGH Sp. z o.o. wiąże się z przygotowaniem pomysłodawców wywodzących się ze środowiska akademickiego AGH do efektywnej komercjalizacji poprzez założenie start-upu technologicznego.
Wspieramy studentów, doktorantów i naukowców w procesie modelowania biznesu, poszukujemy partnerów biznesowych, a nade wszystko pielęgnujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Poznaj także: