Prowadzący

Marek Marczyk

Doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie 

Doradca zawodowy z 20 letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany coach/trener rozwoju osobistego VCC, certyfikowany asesor Assessment/Development Center. Trener wewnętrzny WUP w Krakowie w zakresie testów predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i w Tarnowie świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych, bez względu na ich status na rynku pracy.

Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi. 
Zapisy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel. 12 42 40 738
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl

https://pociagdokariery.pl/oferta/doradztwo-zawodowe-i-warsztaty 

Poznaj także: