Prowadzący

Marek Marczyk

Doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie 

Doradca zawodowy z 15 letnim doświadczeniem. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Trener wewnętrzny WUP w zakresie testów predyspozycji i kompetencji zawodowych. Certyfikowany asesor Assessment/Development Center.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i w Tarnowie świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych, bez względu na ich status na rynku pracy.

Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi. 
Zapisy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel. 12 42 40 738
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl

Poznaj także: