Prowadzący

Irena Śliwińska - radca prawna, ekspert w dziedzinie praw autorskich i własności intelektualnej
Anna Armuła
 - kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w CTT PK

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska 
Jednostka Politechniki Krakowskiej zajmująca się komercjalizacją własności intelektualnej, wspomaganiem projektów Horyzont Europa oraz wsparciem dla małych i średnich firm.

www.transfer.edu.pl

Poznaj także: