Prowadzący

Joanna Groszek

Psycholog, coach i trenerka

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia zawodowe coachingu w Instytucie Mukoid, Studium Pracy z Grupą i Zespołem Fundacji Przestrzeń Rozwoju oraz Szkołę Trenerów Grupy Trop w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in. z pracy z ciałem oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Od 2015 roku prowadzi coaching dla artystów i artystek, projektantów i projektantek, w tym osób neuroróżnorodnych: wysoko wrażliwych, w spektrum autyzmu, z ADHD. Corocznie bierze udział w wydarzeniu organizowanym przez Biura Karier w Polsce „Gra o Karierę”, gdzie prowadzi coaching dla studentów i studentek wszystkich uczelni w Polsce.

W Biurze Karier ASP w Krakowie prowadzi coaching oraz spotkania omawiające raport z testu osobowości Insightful Profiler™ (iP121). Współorganizuje również „Pro Arte – sztuka przedsiębiorcza” - wydarzenie odbywa się dwa razy w roku, składa się z kilkunastu/kilkudziesięciu spotkań z przedstawicielami/lkami rynku kreatywnego. Jest także koordynatorką badania losów zawodowych absolwentów i absolwentek ASP w Krakowie, była koordynatorką uczelnianych koordynatorek i koordynatorów w Ogólnopolskim Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych w latach 2015-2018.

Interesuje się psychologią egzystencjalną, w szczególności logoterapią. Tańczy 5 rytmów.

Zobacz profil

Poznaj także: