Prowadzący

Dr Zofia Gródek-Szostak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

Wieloletni pracownik Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Konsultant i akredytowany doradca w zakresie innowacji i transferu technologii.

Doradca, konsultant współpracujący z sukcesami z Biurem Karier ASP.

Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Autorka, współautorka ponad 100 publikacji z zakresu problematyki zarządzania innowacjami, zarządzania procesem transferu technologii, komercjalizacji innowacji, współpracy sektora MSP z instytucjami otoczenia biznesu, współpracy technologicznej przedsiębiorstw, pomocy publicznej, rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości wiejskiej, zrównoważonego rozwoju.

Doradztwo w obszarze:

  • prowadzenia działalności twórczej w formie start-up'u;
  • zarządzania finansami (opracowanie kosztorysu, narzędzia zarządzania finansami);
  • źródeł finansowania (kredyty kupieckie, faktoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami) wraz z pomocą w aplikowaniu;
  • udzielania informacji na temat źródeł finansowania działalności kreatywnej ze źródeł budżetowych (fundusze ministerialne, fundusze UE), np.: konkursy, granty, stypendia inne wraz z pomocą w wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Poznaj także: