Prowadzący

Tomasz Gutkowski 
Robotnik kultury, fundraiser, forganizator wystaw i wydarzeń, wydawca, koordynator wieloletnich projektów kulturalnych, współtwórca festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, szef Fundacji Sztuk Wizualnych. 

Fundacja Sztuk Wizualnych powstała w 2001 roku, a jej pierwszym zadaniem była organizacja festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, który w tym roku odbędzie się po raz 21. Drugim obszarem działalności Fundacji jest opracowywanie i popularyzacja – w formie portali, wystaw i publikacji - dorobku wybitnych polskich artystów (m. in. archiwa Zofii Rydet, Zygmunta Rytki, Władysława Hasiora). Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą, a od niedawna w nowej siedzibie (w Pałacu Potockich) całoroczną działalność edukacyjną. 

Fundacja Sztuk Wizualnych (sztukawizualna.org)
Miesiąc Fotografii / Krakow Photomonth

Poznaj także: