Prowadzący

Katarzyna Sułkowska 

Konserwatorka dzieł sztuki. 

Ukończyłam studia na ASP w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w specjalności konserwacja rzeźby. Pracuję w zawodzie nieprzerwanie od czasu ukończenia studiów, czyli ponad 20 lat. Od 15 lat mam małą firmę i pracuję jako wykonawca prac. Głównie zajmuję się konserwacją elewacji, w tym wątków ceglanych, detalu kamiennego i sztukatorskiego. Pracuję też jako inspektor nadzoru konserwatorskiego. Piszę programy konserwatorskie, dokumentacje, artykuły i różne opracowania.

Pracowałam przy wielu obiektach w Krakowie, w tym przy elewacjach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. Collegium Maius, Collegium Novum, Collegium Iuridicum, Collegium Kołłątaja). Nadzorowałam prace konserwatorskie przy kamiennych elewacjach NBP w Łodzi, a także elewacjach dwóch wież romańskiego kościoła w Czerwińsku n/Wisłą. Przeprowadziłam konserwację kilkunastu współczesnych rzeźb, wykonanych w różnych technikach (kamień, odlew betonowy inkrustowany, narzut tynkarski patynowany na brąz, beton, lastriko) w Parku Krakowskim w Krakowie oraz w Parku Śląskim w Chorzowie. Mój obszar zainteresowań konserwatorskich obejmuje przede wszystkim zabytkowe budynki i ich wyposażenie.

Obszary doradztwa:

  • niezbędne umiejętności w zawodzie konserwatora dzieł sztuki na wolnym rynku
  •  możliwe formy zatrudnienia konserwatora dzieł sztuki
  • konserwacja elewacji budynków oraz ich wyposażenia

Poznaj także: