Prowadzący

Donata Adler

Trener zarządzania i umiejętności miękkich, wykładowca, mediator, aktorka

Moją domeną jest rozwijanie kompetencji ludzi działających w różnych branżach, w tym w kreatywnej - studentów, pracowników przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W jakim zakresie? Zarządzania, marketingu, promocji, PR, CSR, prowadzenia kampanii, współpracy z mediami, wizerunku, a także kompetencji miękkich, komunikacji, zarządzania konfliktem, rozwoju personalnego i wystąpień publicznych. Prowadzę zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych, występuję na konferencjach naukowych, jestem autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Posiadam doświadczenie w koordynacji projektów w dziedzinie nauki, edukacji i biznesu, tworząc możliwości dla współpracy ludzi i organizacji. Prowadzę kancelarię mediacyjną; jestem mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Wykształcenie: absolwentka kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie również podjęłam studia doktoranckie; absolwentka pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; studiów podyplomowych z zakresu public relations w obecnej Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Szkoły Mediacji Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Międzynarodowe certyfikaty: PRINCE 2 z zakresu zarządzania projektami oraz Transforming CommunicationTM w dziedzinie zarządzania komunikacją. Tytuł zawodowy aktora dramatu - państwowy egzamin eksternistyczny przed Komisją ZASP-u w Warszawie.

Poznaj także: