Prowadzący

Konrad Gliściński

Doktor nauk prawnych UJ, Pracownik badawczo-naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. ds. prawnych. Ekspert Centrum Cyfrowego ds. własności intelektualnej. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL. M. Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na pracę magisterską (2010) oraz nagrodę Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w konkursie na pracę doktorską (2021). Autor książki „Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928”. Współautor komentarza do ustawy o prawie własności przemysłowej (2016 r.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych (2019 r.)

Poznaj także: