Prowadzący

Barbara Płuciennik

Project Manager w Targi w Krakowie Sp. z o.o. – organizatora Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations (31.05-01.06.2022, EXPO XXI Warszawa).

OD 11 lat w ramach Targów Packaging Innovations organizowany jest Konkurs Strefa Studenta dla młodych projektantów na najlepszy projekt opakowania lub etykiety. Prace mogą być zgłaszane w 3 kategoriach: funkcjonalność i forma, szata graficzna oraz wrażenie. Udział umożliwia młodym projektantom promocję nowatorskich prac szerokiemu gronu odbiorców oraz integrację i nawiązanie relacji z biznesowym środowiskiem branży opakowań.

strefastudenta@targi.krakow.pl

11. Strefa Studenta

Poznaj także: