Prowadzący

Wojciech Krawiec

Adwokat specjalizujący się w prawie nowoczesnych technologii, prawie IT, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy. Założyciel – wraz ze wspólnikiem, adw. Marcinem Lassotą – kancelarii Lassota Krawiec sp. j. z siedzibą w Krakowie https://lassotakrawiec.pl/.

Odpowiedzialny za stałą obsługę spółek handlowych, przedsiębiorców, a także instytucji publicznych, w tym instytucji kultury. Wspiera prawnie rozwój przedsiębiorstw IT i start-upów. Doradza w takich aspektach prawa jak m.in. ochrona wynalazków, znaków towarowych, zarządzanie prawami autorskimi, tworzeniem i opiniowaniem regulaminów serwisów internetowych, w tym w szczególności dla sektora e-commerce, zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz analizami ryzyka w tym zakresie.

Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony danych osobowych dla podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych, prowadzi zajęcia z prawnych aspektów prowadzenia działalności w sektorze IT na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Szkoli Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i pracowników w zakresie wdrażanych rozwiązań z zakresu RODO. Sam pełni funkcję IOD w spółkach i instytucjach publicznych. Wspiera podmioty z sektora NGO i ich inicjatywy.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta w ramach programu Socrates/Erasmus na Université de Versailles Saint Quentin-En-Yvelines we Francji. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego oraz Master en droit privé – programu z zakresu francuskiego prawa handlowego współorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Faculté de droit, d’économie et gestion de l’Université d`Orléans. 

 

 

 

 

 

Poznaj także: