Bolesław Oleszko "Malarstwo"
Data publikacji: 25.07.2013 , Data ważności: 02.08.2013

Sopocki Dom Aukcyjny

zaprasza

na otwarcie wystawy

Bolesław Oleszko

Malarstwo

2 sierpnia (piątek) 2013 r. godz. 18
Kraków - Podgórze ul. Brodzińskiego 6


Bolesław Oleszko

Urodził się w 1934 r w miasteczku Mikaszewicze nad Prypecią na Polesiu, którego mieszkańcami byli głównie Białorusini, Żydzi, Polacy i nieliczni  Tatarzy. Przyszłego artystę ukształtowało otoczenie - dzikie krajobrazy oraz różnice kulturowe. Maturę zdał w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, po niej został przyjęty na pierwszy rok studiów na Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po obronie dyplomu pracował z docentem Adamem Stalony - Dobrzańskim przy polichromiach i witrażach. Uczył się także technologii fresku suchego i mokrego co zaowocowało dwunastoma samodzielnymi realizacjami w Zielonogórskiem, Wrocławskiem, Rzeszowskiem, Tarnobrzeskiem, Kieleckiem, Krakowskiem i w Warszawie. Projektant ponad dwustu płaskorzeżb literniczych i wielu realizacji z zakresu grafiki użytkowej. W roku 1963 rozpoczął pracę na Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. Profesor Oleszko pracował na uczelni 42 lata pełniąc różne funkcje. Jest członkiem ZPAP. Jego praca wynikała z zainteresowań i potrzeby sprawdzania się w różnych dziedzinach działań  plastycznych - najbardziej jednak określają Go jego obrazy.