Projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" przedłużony do 31 stycznia 2021 roku!
Data publikacji: 07.08.2020 , Data ważności: 31.12.2020

Uwaga uwaga! Przedłużamy do 31 stycznia 2021 roku projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" w którym studenci 4 ostatnich semestrów studiów mogą wziąć udział w
doradztwie z ekspertami
,
doradztwie zawodowym,
coachingu kariery,
badaniu testem osobowości iP121,
w szkoleniach i spotkaniach z pracodawcami.

Zapraszamy!

Działania odbywają się w ramach projektu
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17