Gallery

 (click to enlarge)
 
  
About the work
Work title:the cat
Category:Painting
Description:paper, ink

About the author
Name and surname:Dagny Dobrowolska
Status:Student
Department:Konserwacji i Sztuki
Faculty:konserwacja rzeźby
Current year / expected graduation year:VI
Experience:konserwacja obiektów ruchomych w zakresie rzeźby drewnianej, polichromowanej i złoconej - głownie elementów wyposażenia kościołów: ołtarze, ambony, rzeźby, e.t.c;
konserwacja elewacji ceglanych;
opracowania w zakresie programów i dokumentacji konserwatorskich,
opracowania w zakresie wniosków o dotacje z funduszy unijnych i samorządowych; nauczanie w zakresie wykładów z historii sztuki, technik artystycznych - liceum, zajęcia plastyczne - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum;
fotografia;
Skills:konserwacja obiektów ruchomych w zakresie: impregnacja drewna, uzupełnienie i rekonstrukcja ubytków drewna, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja ubytków zaprawy i polichromii, techniki pozłotnicze (klejowa, olejowa, instacol), projektowanie i wykonywanie aranżacji plastycznej w związku z funkcją i charakterem plastycznym danego obiektu; opracowywanie programów i dokumentacji konserwatorskiej, opracowywanie wniosków o dotacje prac konserwatorskich
Foreign languages:angielski - biegle, francuski - poziom podstawowy
Professional interest area:konserwacja dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby drewnianej, polichromowanej i złoconej, oraz rzeźby kamiennej, stiuku, gipsu e.t.c; opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej, fotograficznej, graficznej i opisowej; także w zakresie historycznym oraz historii sztuki (literatura przedmiotu, kwerenda archiwaliów, e.t.c); opracowywanie wniosków o dotacje i projektów finansowanych ze źródeł unijnych i samorządowych; niewazyjne dziedziny diagnostyki dzieła sztuki - ze szczególnym uwzględnieniem tomografii komputerowej; nauczanie w zakresie historii sztuki, technik artystycznych, zajęć plastycznych - z uwzględnieniem zagadnień konserwatorskich
More works from this author:search

back