Dzieje się

Przyznano nagrody najlepszym zespołom Open Art
05.03.2022

Przyznano nagrody najlepszym zespołom Open Art

JM Rektor prof. Andrzej Bednarczyk, Prezes Zarządu RE-Bau Andrzej Tombiński i Dyrektor finansowy RE-Bau Dariusz Raglewski wręczyli dyplomy i czeki za najlepsze interdyscyplinarne projekty studenckie, które były prezentowane jesienią 2021 r. w ramach Open Eyes Art Festival.

  

Pierwszą nagrodę w wysokości 6000 zł za projekt „Transfer” otrzymał zespół w składzie: Lena Witkowska, Monika Krzynówek, Karolina Kowalska za głęboką i poruszającą interpretację pojęcia ciszy i medytacji; za sprzężenie między elementami natury, sztuki, muzyki, technologii i filozofii; za wrażliwą i wyważoną aranżację instalacji w trudnej i tłumnej industrialnej przestrzeni; za zaangażowanie publiczności w wybrzmienie projektu i zaufanie do odbiorcy; za realizację intrygujących wydarzeń towarzyszących.

Druga nagroda w wysokości 4000 zł trafiła do zespołu w składzie: Antonina Chmielewska-Merynda, Natalia Filar, Mateusz Kordas, Małgorzata Makocka, Izabela Makocka, Michał Maliński, Szymon Wołek, Ewelina Zając. Projekt „Szukam miejsca, w którym się zaczynam” został doceniony za refleksję nad tożsamością, poruszenie roli tekstu w sztuce, podjęte działania wydawnicze wykraczające poza samą ekspozycję, ale pozostające z nią w ciągłym dialogu. Wysoki profesjonalizm i spójność realizacji projektu wystawienniczego w licznym zespole artystycznym.


Trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł za projekt „Głośno” otrzymał zespół w składzie: Julia Filip, Marianna Krzysztofik, Dustin Smela za zaangażowany społecznie, interdyscyplinarny projekt artystyczny, który porusza złożony temat ciała i kulturowo ukształtowanego wstydu; ogromny wkład pracy, klarowną komunikację oraz konsekwentną formę, zgodną z założeniami prezentowanymi już na etapie zgłoszenia projektu.

Projekty zostały nagrodzone w oparciu o opinię kuratorską Margarity Vladimirovej i Emilii Kutrzeby. Fundatorem nagród w konkursie jest firma RE-Bau, która od wielu lat aktywnie wspiera kulturę i współpracuje z krakowską ASP.

 

Źródło: Strona internetowa ASP w Krakowie

W tej kategorii