Dzieje się

Mamy nominacje do 8. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
06.03.2022

Mamy nominacje do 8. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Komisja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów doceniła prace dyplomowe studentów Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. Organizatorem tego konkursu jest Centrum Sztuki WRO i Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jego celem jest prezentacja najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Komisja zarekomendowała do prezentacji dyplom Zuzanny Bodzoń "Hiperlogia". Dyplom był realizowany w Katedrze Metod Sztuki w Pracowni Transmediów pod kierunkiem promotora, dr. Mariusza Sołtysika. W opisie pracy czytamy słowa artystki: "Moja praca "Hiperlogia" to wielopoziomowa i wieloetapowa podróż, której celem jest odkrycie autonomii życia przedmiotów. Praca artystyczna składa się z wielu obiektów wykonanych w różnych mediach: od tekstu poprzez obiekty rzeźbiarskie do wirtualnej rzeczywistości: VR. Obiekty te układają się w historię o relacjach człowieka z artefaktami, naturą, przyszłością oraz samym sobą...Tytuł pracy artystycznej oraz teoretycznej jest połączeniem dwóch "hiper" oraz "logia" i nie istnieje w żadnym słowniku. "Hiper" – odnosi się nie tylko do hipertekstualności. Przedrostek ten, według Słownika Języka Polskiego, oznacza: wskazujący na nadmiar lub ponadwymiarowość czegoś, albo wskazujący na wielkość lub wysoki poziom czegoś. "Logia" – to wszystko to, co jest związane z nauką. Można zatem powiedzieć, że "hiperlogia" to nauka o fragmentach nagromadzonych elementach, nadmiarze treści, warstwowości. W kontekście mojej pracy, może się również odnosić do chęci odnalezienia "ponadwymiarowości" w codziennych przedmiotach". Więcej informacji o pracy "Hiperlogia" na www.

Ponadto Jury Konkursu wyróżniło pracę Michała Menkarskiego "Brzask". Dyplom był realizowany w Katedrze Obszarów Sztuki w Pracowni Archisfery pod kierunkiem promotora dr. hab. Grzegorza Bilińskiego, prof. ASP. Mówiąc o nagrodzonej pracy artysta zaznacza: "Rozświetlić ciemność – to główne zadanie mojego projektu. W tym prostym geście upatruję czegoś niezwykłego, magicznego. Sama narracja pracy rozgrywa się na granicy percepcji. Nawet niewielka ilość światła może wzbudzić w nas trudne do opisania emocje. Zastosowane w mojej pracy światło minimalne, prawie niewidoczne – interpretowane może być na wiele różnych sposobów. Widzenie, a właściwie dostrzeganie światła nie tylko wyostrza nasze zmysły (głównie wzrokowe), ale także pozwala na pewną "celebrację czasu". Rozumiem ją jako element obserwacji i koncentracji na momencie rozjaśniania się dnia – cyklicznego, efemerycznego zjawiska, w którym bierzemy udział. Powtarza się ono niezmiennie, jednak za każdym razem jest trochę inne. Towarzyszy nam zawsze w określonej porze, jest punktem rozpoczynającym dzień – tym samym wyznacza niewidzialną (chociaż widoczną) strefę funkcjonowania naszej planety." Więcej informacji o pracy "Brzask" na www.

Prace wybierane są przez komisje dyplomowe, obradujące na poszczególnych uczelniach, w skład których wchodzą przedstawiciele środowiska artystycznego w danym mieście, reprezentanci uczelni oraz członkowie zespołu WRO. W każdej uczelni wybierany jest jeden dyplom, który wchodzi w skład wystawy konkursowej realizowanej przez Centrum Sztuki WRO. Prace studentów krakowskiej ASP zostały zauważone przez komisję w składzie: Dagmara Domagała, Malwina Hajduk, Delefina Jałowik, Magdalena Ujma, prof. Michał Ostrowicki vel Sidey Myoo.

 

Źródło: Strona internetowa ASP w Krakowie

W tej kategorii