Dzieje się

Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024
20.11.2023

Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii ogłaszają Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024. W ramach programu wybranych zostanie do 7 wystaw, które otrzymają dofinansowanie na produkcję, wynagrodzenia dla artystów i artystek, działania edukacyjne i promocyjne.

Całkowita kwota dotacji przewidzianych na rok 2024 wynosi 500 000 zł.

Nabór wniosków ruszył 15 listopada 2023 roku.

ZGŁOŚ SIĘ 

Celem Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024 jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych i zbiorowych, które pozwalają lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości, poszerzają wyobrażenia o przyszłości i pozwalają tworzyć nowe scenariusze zmian. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

- Ogólnopolski Program Dotacyjny APH to projekt, który powstał na bazie zbadanego przez nas zapotrzebowania w świecie sztuki. Chcemy, by nie tylko promował najbardziej aktywnych artystów i artystki, ale też dawał życie wartościowym inicjatywom, tworząc jeszcze więcej platform do artystycznego dialogu – mówi Maria Rosa, Prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i Dyrektorka Biura Marketingu i PR w ERGO Hestii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

REGULAMIN

FAQ

Do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024 mogą zgłaszać się zarówno instytucje kultury, jak również artyści i artystki na podstawie projektów indywidualnych. Każda instytucja kultury powinna przedstawić kompletną koncepcję wystawy ze szczegółami, w tym: opisem i terminem realizacji, uzasadnieniem zgodności z celami Programu APH, wskazaniem kuratora/kuratorki, programem działań edukacyjnych. Dodatkowym atutem będzie obecność w projekcie finalistów i finalistek konkursu APH z lat 2002-2022. Zgłoszenia indywidualne powinny zawierać: cv oraz portfolio artystyczne, zarys koncepcji wystawy zgodny z celami Programu APH oraz list intencyjny instytucji w sprawie realizacji wystawy na podstawie otrzymanej dotacji wraz ze wskazaniem terminu proponowanej wystawy.

W Programie APH przyznanych zostanie do 7 dotacji, maksymalnie 5 dotacji instytucjonalnych i 2 dotacje indywidualne. Instytucje kultury mogą liczyć na dofinansowanie swoich projektów kwotą do wysokości 80 000 zł, artyści i artystki – na dofinansowanie w wysokości do 50 000 zł. 

Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@fundacjaaph.pl 

W tej kategorii