Dzieje się

Konkurs na logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - zgłoszenia do 23.10.2023
27.09.2023

Konkurs na logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - zgłoszenia do 23.10.2023

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z związku ze zmianą od 1 października 2023 roku nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza otwarty konkurs na projekt nowego logo.

Prace można nadsyłać do 23 października 2023 roku

Zwycięski projekt poznamy do 6 listopada 2023 roku. 

Celem konkursu jest wyłonienie nowego projektu graficznego, który stanie się podstawą budowy identyfikacji wizualnej uczelni po zmianie nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Znak graficzny powinien nawiązywać do tradycji Uczelni. 

Adresatami konkursu są graficy, projektanci, artyści plastycy, absolwenci i pracownicy naukowych wyższych uczelni artystycznych.

Pracę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską na adres Uniwersytetu do 23 października 2023 roku do godziny 13.00.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 6 listopada 2023 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni. 

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł (brutto) oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy dotyczącej wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej. 

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej uczelni www.up.krakow.pl

link do konkursu https://tiny.pl/cfnw8

W tej kategorii