Własna działalność

Akademia PARP - szkolenia biznesowe, przydatne informacje o działalności gospodarczej

Fundusze Europejskie w Małopolsce

Dotacje dla firm - pozwala znaleźć dotację dla firmy w dwóch krokach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - dofinansowanie działalności gospodarczej
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR) - dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, Punkt Konsultacyjny-doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy

Punkt Konsultacyjny KSU - doradztwo dla przedsiebiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - szkolenia, konsulting i dotacje na działalność

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH - misją inkubatora jest umożliwienie kreatywnym i ambitnym ludziom założenia własnej firmy przy minimalnych nakładach finansowych, by po okresie inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować na rynku.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” - fundusz pożyczkowy dla absolwentów

Youth Business Poland - bezpłatny program mentoringowy dla osób planujących założenie własnej działalności/startujących z własną działalnością