Konkurs Dyplom Roku ASP w Krakowie 2023 - VI edycja

Drogie absolwentki i absolwenci!

Zapraszamy Was do udziału w VI edycji konkursu Dyplom Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace dyplomowe obronione w 2023 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.04.2024 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs.spasp@gmail.com

Warunki techniczne: Dzieła dyplomowe łącznie z pracą pisemną zgłaszają absolwenci w wersji elektronicznej. Praca pisemna w postaci pdf, prace artystyczne w postaci jpg high, trybie RGB, rozdzielczość 150 dpi. Maksymalna wielkość przesyłki 10 MB. W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt konkurs.spasp@gmail.com.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wersja obowiązująca:

Regulamin-Konkursu-Dyplom-Roku_v.3 (dodany ppkt dot. publikacji decyzji Jury)

Wersja archiwalna:

Regulamin-Konkursu-Dyplom-Roku_v.2 (zmiana w punkcie dot. formatów zgłaszanych prac)

Regulamin-Konkursu-Dyplom-Roku