"Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł" 23.03.2022 r. (środa) 10.30-13.30

Zapraszamy Was na kolejne spotkanie w ramach Pro Arte 2022:

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł

Kiedy: 23.03.2022 r. (środa), godz. 10.30 -13.30, online

Jak: Zajęcia warsztatowe, z elementami wykładowymi, sesją pytań i dyskusją. Na spotkanie można wejść 5 minut wcześniej, spotkanie zaczyna się punktualnie.

Celem głownym spotkania jest uświadomienie konieczności procesowego, projektowego i kreatywnego podejścia do planowania działalności gospodarczej jako jednej z form realizowania kariery zawodowej.

Korzyści:

  • Wiedza nt. umiejętności szacowania zasobów, planowania, wyznaczania celów biznesowych, podstaw biznesplanu, analizy SWOT oraz formalności związanych z zakładaniem własnej firmy.
  • Umiejętności samodzielnego analizowania zasobów
    w kontekście celów biznesowych, umiejętność dostrzegania szans i zagrożeń rynkowych.  Zdolność do konsekwentnego realizowania podjętych zadań i planów.
  • Inspiracja do kreatywnego i autonomicznego funkcjonowania na rynku pracy. Zwrócenie uwagi na konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i kulturowe w otoczeniu. 

Dla kogo: dla studentów_tek i absolwentów_tek ASP w Krakowie

Termin zapisów: do wtorku 22 marca do godz. 15:00 

Zapisy za pośrednictwem kalendarza:
Wybierz w kalendarzu datę  23 marca, poniżej kalendarza wyświetli się termin spotkania - obok widoczny jest przycisk ZAPISZ SIĘ - kliknij.

Jak dołączyć do spotkania:

Zaloguj się na swoim koncie, wybierz z profilu użytkownika "Platforma edukacyjna" i dołącz do wybranego spotkania.

W razie problemów/pytań, prosimy o kontakt email kariery@asp.krakow.pl lub tel. 517 387 408

Zapraszamy!

Prowadzący:

Marek Marczyk

Marek Marczyk

Doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Zobacz profil

Dostępne terminy