Konkurs na projekt graficzny logo Kancelarii Marszałek i Partnerzy – Adwokaci
Data publikacji: 19.01.2021 , Data ważności: 29.03.2021

Marszałek i Partnerzy – Adwokaci ogłaszają konkurs! Organizowany konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jednoetapowy oraz otwarty. Adresatami konkursu są graficy, projektanci, studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, a także uczniowie szkół oraz uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym. Zaprojektowane logo powinno być spójne ze specyfiką działalności Kancelarii oraz charakterystyką branży prawniczej.

Termin zgłaszania prac: do 15 marca 2021 roku
Ogłoszenie wyników: 29 marca 2021 roku
Nagroda dla zwycięzcy: 3 000 zł brutto