Skorzystaj z porady eksperckiej! - doradztwo specjalistyczne online dla studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów
Data publikacji: 23.04.2020 , Data ważności: 30.06.2021

W projekcie „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego"  studentki i studenci 4 ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków  ASP w Krakowie mogą skorzystać bezpłatnie z doradztwa specjalistycznego. Obecnie spotkania odbywają się online.

Ile godzin? 3 godziny doradztwa/osobę

Do kiedy? Do końca maja 2020
Edit: Projekt został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku

Nasi eksperci i ekpertki prowadzą doradztwo w zakresie:
  • zagadnień prawnych i praw własności intelektualnej w prowadzeniu własnej działalności kreatywnej
  • prowadzenia działalności twórczej w formie działalności gospodarczej oraz na podstawie umów cywilnoprawnych i jako freelancer
  • informacji na temat źródeł finansowania działalności kreatywnej
  • pracy artystycznej: budowy wizerunku, budowanie marki, know-how na rynku sztuki, współpraca z galeriami, wycena dzieł sztuki, wycena pracy artystycznej, rodzaje umów
  • przygotowania projektu do komercjalizacji
  • prowadzenia działalności twórczej w formie organizacji non profit oraz działalności spółdzielni socjalnych
  • zabezpieczeń emerytalnych twórców wizualnych

 

!Pełna informacja o doradztwie specjalistycznym do pobrania!


Jak się zapisać?

Pierwszy krok to wysłanie e-maila na adres kariery@asp.krakow.pl. Po zapisaniu się do projektu i odbyciu rozmowy online z doradcą zawodowym chętne osoby kierowane są na spotkanie  online z ekspertem/ekspertką.

Zapraszamy!

 

Działania odbywają się w ramach projektu 
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” 
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17
Zdjęcie: stux