19 czerwca 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektów: „Graj o staż! i „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego"
Data publikacji: 21.06.2018 , Data ważności: 31.07.2020

19 czerwca 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektów:

„Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

Składanie aplikacji przez stronę internetową w programie "Graj o staż" możliwe jest wyłącznie po zgłoszeniu się osobiście do Biura Projektu w celu złożenia deklaracji udziału w projekcie i weryfikacji kandydata przez pracowników biura. 

Spotkania odbywają się wyłącznie po umówieniu się drogą mailową na adres: kariery@asp.krakow.pl.

Od 8 października zapraszamy w następujących godzinach:
poniedziałek 9:00-15:00
środa 12:30-16:00
czwartek 9:00-15:00

Czas trwania projektu: 01.03.2018 – 30.09.2019

Termin rejestracji studentów do projektu: do 31.05.2019 r.

Łączna ilość staży: 94

W ramach projektu studenci mogą skorzystać z płatnych staży w firmach prywatnych i instytucjach państwowych, finansowanych ze środków UE.

Aktualne oferty staży

Student może sam zgłosić do projektu firmę, w której chciałby odbyć staż!

Udział w projekcie mogą wziąć studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy studiują na 4 ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

a) edukacja artystyczna /Wydział Malarstwa/

b) wzornictwo /Wydział Form Przemysłowych/

oraz 4 ostatnich semestrach studiów jednolitych

a) malarstwo /Wydział Malarstwa/

b) scenografia / Wydział Malarstwa/

c) grafika /Wydział Grafiki/

oraz

* mają zaliczone wszystkie przedmioty ujęte w planach studiów proporcjonalnie do harmonogramu studiów /wymagane zaświadczenie/

* nie przebywają na urlopie dziekańskim

* nie są zatrudnieni na: umowę o pracę

* posiadają aktualne CV oraz portfolio

* nie uczestniczą w programie Erasmus Plus+

INFORMACJE O PROJEKCIE:

kariery@asp.krakow.pl lub pod numerem telefonu Biura Karier 12 43 00 222 

Regulamin projektu Graj o staż" Zarządzenie nr 37 - ważny do 26 września 2018r.
Regulamin projektu "Graj o staż" Zarządzenie nr 65 - obowiązujący od 27 września 2018r.

Regulamin projektu "Graj o staż" Zarządzenie nr 30 - obowiązujący od 17 maja 2019r.

 

„Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-S033/17-00

 

„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w terminie do 31.07.2020 roku.

Adresaci:

Studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich, magisterskich i jednolitych ostatnich 4 semestrów studiów wszystkich kierunków studiów, zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Działania planowane w projekcie:

* Indywidualne poradnictwo zawodowe i coaching - każdy uczestnik projektu, w terminie do 6 miesięcy od zakwalifikowania do projektu, weźmie udział w spotkaniach z Doradcą Zawodowym, w celu identyfikacji potencjału i rekomendacji do szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

* Szkolenia z zakresu skutecznego wejścia na rynek kreatywny oraz kształcące umiejętności społeczne (10 spotkań), odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

* Doradztwo specjalistyczne w zakresie porady prawnej, księgowej, skarbowej, ZUS, eksperta do spraw transferu technologii, rzecznika patentowego, eksperta ds. komercjalizacji –odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

* Spotkania z pracodawcami w formie otwartej lub zamkniętej dla określonej przez pracodawcę liczby osób, dla każdego uczestnika projektu

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Paulina Kwiatkowska-Chylińska, doradca zawodowy: pkwiatkowska@asp.krakow.pl lub pod numerem telefonu Biura Karier: 12 43 00 222.

Regulamin Projektu Profesjonalne ABK

Oświadczenie uczestnika projektu ABK

Kwestionariusz osobowy ABK

Umowa uczestnictwa

 

Projekt „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” realizowany jest w ramach

Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17

 

 


 

 


wstecz