Dzieje się

Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”
28.03.2019

Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” realizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu i Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno (Partnerów  Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt dedykowany jest osobom młodym (18-29 lat) zamieszkującym Małopolskę, nie angażującym się społecznie. Jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą– będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Na uczestników projektu czekają:

  • profesjonalne szkolenia biznesowe prowadzone przez doświadczonych trenerów: komunikacja
  • interpersonalna, współpraca w zespole, przywództwo i kierowanie, kompetencje międzykulturowe,praca metodą Design Thinking,
  • coaching kariery prowadzony przez certyfikowanego coacha,
  • wsparcie indywidualnego doradcy rozwoju zawodowego i osobistego,
  • wyjazdy i spotkania integracyjne,
  • dobrany do indywidualnych preferencji wolontariat (w wymiarze 40 h), pozwalający zdobyć nowedoświadczenia w inspirującym środowisku.

Projekt przewidziany jest dla 120 osób i realizowany będzie w 4 edycjach. Czas trwania projektu to 2 lata, od lutego 2019 r. poczynając. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Strona projektu

W tej kategorii