Dzieje się

Hackathon projektów społecznych "TARNÓW Do It Yourself" 21-22.10.2023 r.
Data i miejsce wydarzenia: 21.10.2023, Tarnów

Hackathon projektów społecznych "TARNÓW Do It Yourself" 21-22.10.2023 r.

Hackathon Tarnowskiego Centrum Dialogu

Tarnów – Do It Yourself! 

Czy świat może być lepszy? Czy małe, inteligentne działania mogą ułatwić życie w mieście? Czy można przygotować się na wyzwania, przed jakimi stoją współczesne miasta? Uważamy, że TAK!

Już 21 października 2023 zaprosimy do udziału we wspólnym maratonie wymyślania innowacji społecznych. Czekamy na aktywistów miejskich i społeczników, idealistów i praktyków, działaczy NGOsów i wolnych strzelców, tradycjonalistów i wywrotowców, młodych i doświadczonych. W czasie kilkudziesięciu godzin Hackathonu wymyślimy, jak sprostać – choćby kilku – wyzwaniom współczesności.

Tarnów – DIY!

Czekamy na zespoły (3-5 osobowe), które w ciągu maratonu, trwającego trzydzieści parę godzin, opracują małe, dopasowane innowacje, które będzie można wdrożyć w Tarnowie. Celujemy w projekty, dotyczące szeroko pojętej sfery społecznej. Innowacje, które osadzone będą w jednym z obszarów:

 1. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i ekologicznych.
 2. Pozytywne relacje mieszkańców, relacje mieszkańców miasta i ościennych gmin, włączanie w społeczność miasta osób ze specjalnymi potrzebami oraz obcokrajowców, współdziałanie różnych pokoleń.
 3. Budowanie pozycji młodego pokolenia w mieście, jego roli i zaangażowania w rozwój miasta.
 4. …no i to czego my nie wymyśliliśmy, a dla Was jest ważne. 

Zaczynamy 21 października od rana. To sobota. Zakończymy następnego dnia ok. 16stej. Poświęcimy na pracę non stop ok. 30 godzin. W tym czasie zabezpieczamy uczestniczkom i uczestnikom posiłki i strefę wypoczynku. A przede wszystkim dużą dawkę adrenaliny, motywacji i wiedzy zdobywanej przez doświadczenie.

Spodziewamy się osób pełnoletnich, chociaż dopuszczamy także osoby między 15 a 18 rokiem życia. Nie stawiamy górnej granicy wieku. Szczegóły uczestnictwa określa Regulamin Hackathonu TARNÓW – DIY.

Hackathon to nie tylko rywalizacja. To okazja do spotkania i pracy z niezwykłymi ludźmi. Zespołom będą towarzyszyć oraz wspierać ich pracę znakomici eksperci:

 1. Zofia Komorowska, wiceprezeska Fundacji Stocznia, wiodącej w Polsce organizacji „wodującej” innowacje społeczne, praktyczka innowacji, współautorka wielu publikacji ułatwiających innowatorom społecznym ulepszanie otaczającej nas rzeczywistości, rozwijanie partycypacji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Marcin Maciejewski, pasjonat trendów (różnej skali) i scenariuszy (wielu) przyszłości. Wykorzystuje badania (foresight), techniki kreatywno-spekulacyjne w celu identyfikacji szans i materializacji innowacji. W pracy warsztatowej czuwa nad procesem i prowadzi uczestników. Jako mówca - ładuje publiczność i pobudza do nieszablonowego myślenia. Fascynat zmieniania świata.
 3. Magdalena Urbańska, menedżerka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych, festiwali, filmów, eventów, w które zawsze wkłada własne serce. Dzieli się umiejętnościami i wiedzą o promocji i PR-ze, motywuje. Przez lata koordynatorka projektu Kultura Wrażliwa, dziś zajmuje się (między innymi) komunikacją i dostępnością kultury dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poza tym - teatrolożka, filmoznawczyni, doktorka nauk o sztuce.
 4. Barbara Łączna, trenerka budowania społeczeństwa obywatelskiego, empatycznej komunikacji, Mistrz Praktyk NLP, coach. Jej misją zawodową jest przebywanie wśród ludzi otwartych na zmiany, wdrażanie idei smart city i współdziałanie na rzecz samorządów lokalnych. Wierzy, że otwarty dialog pozwala tworzyć świat, w którym ludzie pragną żyć.

Celujemy w innowacje, które spełnią podstawowe warunki:

 1. Będą wywoływać zmianę: społeczną, świadomości, nawyków, zachowań mieszkańców.
 2. Będą dotyczyć naszego miasta, odpowiadać na problemy i wyzwania związane z Tarnowem.
 3. Będą mikro innowacjami, działaniami w małej, bliskiej ludziom skali.
 4. Będą projektami niskobudżetowymi, takimi których koszt realizacji zamknąłby się w granicach 50 tysięcy zł.
 5. Będą zaangażować mieszkańców, włączać ich w realizację projektu.
 6. Będą projektami całościowymi – prezentującymi ideę, odpowiedź na potrzeby, metody zaszczepienia tej idei w środowisku, po zaplanowanie wdrożenia i opis spodziewanych efektów. 

W drugim dniu Hackathonu jury obejrzy prezentacje Zespołów, wskaże na najciekawsze innowacje i przyzna Zespołom nagrody pieniężne. Ten fragment wydarzenia będzie otwarty dla widzów. Oficjalnie wręczymy czeki i zaprezentujemy finalistów w ramach osobnego, specjalnego wydarzenia.

Twórcy najciekawszych projektów, wypracowanych w trakcie Hackathonu, zostaną nagrodzeni nagrodami finansowymi o łącznej puli nagród w wysokości 10 000 złotych (brutto).

Hackathon TARNÓW – DIY! jest działaniem Tarnowskiego Centrum Dialogu, realizowanym w ramach projektu Tarnów. Nowe Spojrzenie, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021.

Więcej info jest tu:

W tej kategorii