Dzieje się

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2023 - bezpłatne i certyfikowane kursy online
27.11.2023

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2023 - bezpłatne i certyfikowane kursy online

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2023 - Bezpłatne i certyfikowane kursy online

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji. Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:

  • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy?
  • Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie?
  • Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
  • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
  • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej Straży Pożarnej Urzędu Dozoru Technicznego Wyższego Urzędu Górniczego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

Terminy: 6-7 grudnia 2023 r. godziny: 13:00 – 15:15
lub
13-14 grudnia 2023 r. godziny: 13:00 – 15:15

Zapisy: Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl  i zapisać się na kurs.

Informacje dostępne są również na FB: www.facebook.com/BezpiecznePraktyk 

PARTNERZY

W tej kategorii