Dzieje się

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do zamieszczania portfolio!
12.06.2021

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do zamieszczania portfolio!

Aby umożliwić zarówno młodym, jak i uznanym już artystom
zaprezentowanie swojego dorobku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stworzyło stronę, na której będą publikowane portfolio twórców działających w obszarze rzeźby, działań przestrzennych i site-specific. Ideą Centrum jest, by było to miejsce nie tylko do pokazania swojej twórczości online, ale z czasem stało się unikatową w skali kraju platformą służącą do poznania różnorodnych koncepcji i praktyk artystycznych obecnych w rzeźbie współczesnej.

Aplikacje można składać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie: https://artysci.rzezba-oronsko.pl/
Koordynatorką z ramienia naszej instytucji jest Weronika Elertowska, kontakt: artysci@rzezba-oronsko.pl

W tej kategorii