Specjalista ds. plastyki

29.05.2024

Specjalista ds. plastyki

Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

Termin składania aplikacji: 10.08.2024 Termin ogłoszenia wyników: 26.08.2024

Zakres obowiązków

  • nadzór i prowadzenie galerii,
  • organizacja i współorganizacja wystaw twórców profesjonalnych i amatorów,
  • sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad Klubem Plastyka Nieprofesjonalnego,
  • organizacja plenerów plastycznych,
  • wykonywanie plakatów, ulotek, zaproszeń, banerów, itp.

Wymagania

  • Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o profilu artystycznym – plastycznym, przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu sztuki, malarstwa, grafiki i projektowania graficznego, znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw).
   
  • Wymagania dodatkowe: doświadczenie przy organizacji wystaw, kreatywność przy organizacji i współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Oferujemy

pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu), elastyczne godziny pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia, pakiet socjalny, przyjazne środowisko pracy, pomieszczenia klimatyzowane.  

Dokumenty aplikacyjne

 
  • kwestionariusz osobowy + klauzula RODO, list motywacyjny, dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu artystycznym, certyfikaty potwierdzające znajomość programów komputerowych do projektowania graficznego (opcjonalnie).

Instytucja kultury województwa podkarpackiego, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego.

www.ck.przemysl.pl
Numer telefonu: 16 678 20 09
Adres e-mail: ck@ck.przemysl.pl