Asystent Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka

11.04.2024

Asystent Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka

Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Termin składania aplikacji: 06.05.2024 Termin ogłoszenia wyników: 06.05.2024

Zakres obowiązków

Muzeum Narodowe w Krakowie tworzy jedenaście specjalistycznych zespołów konserwatorskich, z których każdy prowadzi działania w zakresie konserwacji praktycznej i prewencyjnej nad muzealiami związanymi ze specyfiką danej pracowni. Zadania przez nie realizowane są oparte na bezpośrednim kontakcie z obiektami zabytkowymi z różnych dziedzin sztuk plastycznych, do których między innymi należą dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła, grafiki, rysunku i tkanin, należącymi do zbiorów MNK oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych.   Zapraszamy kandydatów zainteresowanych pracą i rozwojem w obszarze konserwacji obiektów malarskich oraz udziałem w ciekawych projektach badawczych związanych z tymi działaniami. Główne obowiązki na stanowisku:
 • konserwacja i restauracja muzealiów, a w szczególności obrazów na podłożu drewnianym,
 • konserwacja prewencyjna,
 • wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej i fotograficznej,
 • kontrola stanów zachowania i sporządzanie opinii konserwatorskich,
 • przygotowywanie zaleceń i programów konserwatorskich,
 • przeprowadzanie planowych przeglądów ekspozycji i magazynów w tym kontrola stanów zachowania obiektów oraz warunków ich przechowywania,
 • nadzór konserwatorski i bezpośredni udział w ruchu wewnętrznym i  zewnętrznym muzealiów związanym z urządzaniem ekspozycji, montażem, fotografowaniem i filmowaniem, transportem,
 • udział w wyjazdach z obiektami na terenie kraju i za granicą,
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum, 
 • praca w systemie bazodanowym - „Muza”.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa,
 • wiedza i praktyka z zakresu konserwacji strukturalnej malowideł tablicowych,
 • doświadczenie zawodowe nabyte podczas prac konserwatorskich (w tym praktyki) udokumentowane fotograficznie. Mile widziany wgląd do samodzielnie opracowanych dokumentacji opisowych i fotograficznych realizowanych prac,
 • umiejętności plastyczne i sprawność manualna,
 • umiejętność nieszablonowego myślenia,
 • zdolność samodzielnego wykonania rekonstrukcji w celu odtworzenia zniszczonych fragmentów większej całości zgodnie z kanonami danej epoki, techniką i technologią wykonania oryginalnych obiektów zabytkowych,
 • umiejętność scalania kolorystycznego powłok malarskich,
 • znajomość technik pozłotniczych, umiejętność złocenia złotem płatkowym,
 • wiedza o właściwościach materiałów konserwatorskich - dawnych i współczesnych, umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • zdolność zorganizowania warsztatu i odpowiednich warunków pracy, umiejętność posługiwania się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami zgodnie z zasadami  bhp, 
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 •  znajomość pakietu MS Office (Excel, MS Word, PowerPoint),
 •  staranność i zaangażowanie
 •  kultura osobista, umiejętność prowadzenia pracy indywidualnie i w zespole.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • bezpośredni kontakt i pracę z muzealiami, 
 • udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się z zabytkami, obsługi programu bazo-zadaniowego- „Muza”,
 • możliwość podjęcia nauki języka obcego,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku),
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • darmowe wejścia do wielu muzeów na terenie kraju,
 • możliwość skorzystania z karty ICOM.

Dokumenty aplikacyjne

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać w terminie do 06.05.2024 za pośrednictwem formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2b9243e88b9447dfa52fb22994169348 Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem. W razie pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu: Justyna Saszyna-Kasprzyca, tel. 124335510

Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze i największe muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Jest instytucją kultury z przeszło 140-letnią tradycją. Zbiory, nad którymi sprawujemy pieczę, liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a naszą misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej. Zatrudniamy obecnie prawie 600 pracowników w kilkunastu oddziałach zlokalizowanych w Krakowie oraz w Zakopanem.

mnk.pl/
Numer telefonu: tel.124335510
Adres e-mail: kariera@mnk.pl