Dzieje się

Konkurs na kuratorski projekt wystawy na Biennale Architektury 2018
03.07.2017

Konkurs na kuratorski projekt wystawy na Biennale Architektury 2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2018 roku, której kuratorkami generalnymi są Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.

Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.


Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

  • powtórzenie godła;
  • imię i nazwisko kuratora;
  • adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora;
  • CV kuratora;
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 11 września 2017 roku (poniedziałek). Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „16 Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest do pobrania na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz poniżej:
Regulamin konkursu (pdf)

Dodatkowe materiały:
Plany Pawilonu Polskiego w Wenecji (zip)

Dodatkowe informacje o konkursie: Joanna Waśko, j.wasko@zacheta.art.pl

Informacje pochodzą ze strony https://zacheta.art.pl/pl/biennale

W tej kategorii