Dzieje się

Zgłoś artykuł do publikacji  w czasopiśmie „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine”
08.07.2020

Zgłoś artykuł do publikacji w czasopiśmie „inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine”

Nabór propozycji artykułów do publilkacji w czasopiśmie „inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine” przedłużony do 10 lipca:

 

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą-artystą akademickim czy raczej twórcą-badaczem akademickim, na łamach czasopisma „inAW Journal” udostępniamy dla Ciebie przestrzeń, w której możesz zaprezentować własny punkt widzenia, twórczość artystyczno-badawczą oraz stanowisko światopoglądowe.

 

Prześlij propozycję artykułu do publikacji w inauguracyjnym numerze czasopisma “inAW Journal - Multidisciplinary Academic Magazine” do 10 lipca 2020 roku.


I dołącz do tych, którzy już zgłosili swój tekst do publikacji!

 

Całość kosztów publikacyjnych jest po stronie redakcji, a dzięki zewnętrznemu finansowaniu funkcjonowania pisma - Ty, jako autor tekstu - nie ponosisz żadnych kosztów związanych z obsługą redakcyjną.

 

W ramach usług redakcyjnych każdy artykuł publikowany na łamach pisma poddawany jest:

  • Korekcie językowej w języku polskim (lub angielskim);
  • Tłumaczeniu na język angielski;
  • Obsłudze graficznej;
  • Pozycjonowaniu w bazach naukowych;
  • Promocji w Social Mediach;

Dodatkowo zyskujesz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku!

 

Do publikacji przyjmujmowane są teksty niepublikowane dotąd w innych wydawnictwach.

 

A jeśli obawiasz się, że czasopismo „inAW Journal” skierowane jest wyłącznie do artystów, to pamiętaj, że naszym celem jest konfrontowanie praktyków sztuki z jej teoretykami. Na łamach „inAW Journal” zderzamy poglądy twórców różnych dziedzin sztuki z poglądami krytyków, teoretyków i kuratorów w ten sposób wspieramy krytykę artystyczną i popularyzujemy twórczość współczesnych artystów.

 

Więcej informacji


 

W tej kategorii