Dzieje się

Projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" przedłużony do 31 stycznia 2021 roku!
07.08.2020

Projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" przedłużony do 31 stycznia 2021 roku!

Uwaga uwaga! Przedłużamy do 31 stycznia 2021 roku projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" w którym studenci 4 ostatnich semestrów studiów mogą wziąć udział w
doradztwie z ekspertami
,
doradztwie zawodowym,
coachingu kariery,
badaniu testem osobowości iP121,
w szkoleniach i spotkaniach z pracodawcami.

Zapraszamy!

Działania odbywają się w ramach projektu
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17

W tej kategorii