Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów Akademii!
Data publikacji: 11.12.2017 , Data ważności: 15.12.2025

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom w roku akademickim 2017/2018 stypendia otrzymali następujący studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Róża Duda, Michał Koncewicz, Natalia Ledzianowska, Jagoda Mateja, Kaja Pilch, Anna Skoczeń oraz Konrad Żukowski.

Wysokość stypendium przyznanego poszczególnemu studentowi wynosi 14.500 zł. Stypendium wypłacane jest przez Uczelnię ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez MKiDN.


Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dnia 7 grudnia 2017 r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Gratulujemy!

Źródło: ASP Kraków