Projekt „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”
Data publikacji: 08.01.2018 , Data ważności: 01.10.2020

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:

01. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

02. są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami krakowskiej uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu

03. są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę

04. są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Co możesz zyskać?

Każda osoba będzie miała możliwość diagnozy sytuacji w kontekście biospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, oraz wypracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, wsparcia asystenta rynku pracy oraz trenera aktywizacji, a także uczestnictwa w warsztatach treningu pracy. Dodatkowo dla uczestników z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną projekt zakład szkolenia zawodowe, płatne, 4- miesięczne staże zawodowe oraz dodatki motywacyjne. Udział w projekcie to szansa dla studentów i absolwentów niepełnosprawnych na zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie planu swojej drogi zawodowej i rozwoju.

I etap projektu - do 31 marca 2019
II etap projektu - od 1 kwietnia 2019 do 30 października 2020

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 883 340 209 lub e- mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook.

Projekt „Student, absolwent, specjalista - projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” otrzymał dofinasowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.