Projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" dla wszystkich studentów i studentek ASP w Krakowie!
Data publikacji: 24.03.2021 , Data ważności: 30.06.2021

Uwaga uwaga! W projekcie "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" mogą od dziś brać udział wszystkie studentki
i wszyscy studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ASP w Krakowie!

Każda osoba zapisana do projektu może skorzystać zupełnie bezpłatnie z:
  • doradztwa zawodowego
  • coachingu kariery
  • szkoleń organizowanych w ramach projektu
  • spotkań z pracodawcami
  • badania testem Insightful Profiler™ (iP121)
  • doradztwa specjalistycznego
Wszystkie działania odbywają się online.
Projekt kończy się 30 czerwca 2021 r.
Zapraszamy!

Zapisy do projektu - 5 kroków:


Działania odbywają się w ramach projektu
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17