Przedłużamy do 30 czerwca 2021 roku projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego"
Data publikacji: 21.01.2021 , Data ważności: 30.06.2021

Uwaga uwaga! Przedłużamy do 30 czerwca 2021 roku projekt "Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego" w którym studenci/studentki 4 ostatnich semestrów studiów mogą wziąć udział w

Dokumenty projektowe

Zapisy: kariery@asp.krakow.pl
Zapraszamy!

Działania odbywają się w ramach projektu
„Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17