List otwarty Kolegium Rektorskiego oraz Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Data publikacji: 29.10.2020 , Data ważności: 30.11.2020

Jako artyści i dydaktycy oczekujemy od rządzących, że sprawy najwyższej rangi, odnoszące się do trudnych osobistych wyborów i dylematów moralnych Obywatelek i Obywateli naszego Państwa, nie będą podejmowane w czasie krytycznej sytuacji epidemicznej. Otwarty dialog, merytoryczna dyskusja i wola kompromisu wymagają przestrzeni stosownego namysłu oraz społecznej wrażliwości i najwyższej odpowiedzialności. Wspólna troska związana z koniecznością ochrony zdrowia publicznego staje dziś w sposób oczywisty w konflikcie z niezbywalnym prawem Obywatelek i Obywateli naszego kraju do manifestowania własnych poglądów i emocji, znacząco je ograniczając.

Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom stygmatyzacji i wykluczenia społecznego oraz agresji zarówno wobec osób, jak i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Apelujemy do wszystkich stron konfliktu, zwracamy się do każdej i każdego z nas, abyśmy zrobili wszystko, by eskalacja napięć nie wytrąciła nam z rąk możliwości prowadzenia racjonalnego dialogu.

W czasie powszechnego niepokoju wynikającego z zagrożenia pandemicznego, wobec irracjonalnej przemocy i pozbawionych odpowiedzialności postaw, które zdominowały przestrzeń debaty publicznej, usilnie wołamy o wzajemny szacunek, dostrzeganie godności każdego człowieka izrozumienie, że rozstrzyganie dylematów moralnych jest obowiązkiem indywidualnym i podmiotowym aktem każdej i każdego z nas, a wolność pokojowego manifestowania własnych przekonań stanowi niezbywalny fundament życia demokratycznych społeczeństw. 

Kolegium Rektorskie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

Źródło