Wyniki Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych 2017 oraz wywiadów z pracodawcami
Data publikacji: 26.04.2018 , Data ważności: 02.05.2025

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych oraz raportem z wywiadów z pracodawcami.

Raport ogólny dotyczy zbiorczych wyników badań absolwentów uczelni plastycznych, muzycznych i teatralno-filmowych roczników 2014 oraz 2016.

Raport "Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców. Raport z badań jakościowych" powstał na podstawie 27 wywiadów z pracodawcami rynku kreatywnego przeprowadzonych w 2017r.

Oba raporty można pobrać na stronie www.artystapostudiach.pl

W czerwcu rozpoczynamy tegoroczne badanie kierowane do absolwentów studiów magisterskich, którzy bronili się w latach 2013, 2015 i 2017.