Staż "Graj o staż!"

„Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

Składanie aplikacji przez stronę internetową w programie "Graj o staż" możliwe jest wyłącznie po zgłoszeniu się osobiście do Biura Projektu w celu złożenia deklaracji udziału w projekcie i weryfikacji kandydata przez pracowników biura. 

Spotkania odbywają się wyłącznie po umówieniu się drogą mailową na adres: kariery@asp.krakow.pl.

Od 8 października zapraszamy w następujących godzinach:
poniedziałek 9:00-15:00
środa 12:30-15:00
czwartek 9:00-15:00

Czas trwania projektu: 01.03.2018 – 30.09.2019

Termin zakończenia rejestracji studentów do projektu:  31.05.2019 r.

Łączna ilość staży: 94

W ramach projektu studenci mogą skorzystać z płatnych staży w firmach prywatnych i instytucjach państwowych, finansowanych ze środków UE.

Student może sam zgłosić do projektu firmę, w której chciałby odbyć staż!

Aktualne oferty staży

Udział w projekcie mogą wziąć studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy studiują na 4 ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

a) edukacja artystyczna /Wydział Malarstwa/

b) wzornictwo /Wydział Form Przemysłowych/

oraz 4 ostatnich semestrach studiów jednolitych

a) malarstwo /Wydział Malarstwa/

b) scenografia / Wydział Malarstwa/

c) grafika /Wydział Grafiki/

oraz

* mają zaliczone wszystkie przedmioty ujęte w planach studiów proporcjonalnie do harmonogramu studiów /wymagane zaświadczenie/

* nie przebywają na urlopie dziekańskim

* posiadają aktualne CV oraz portfolio

* nie uczestniczą w programie Erasmus Plus+

INFORMACJE O PROJEKCIE:

kariery@asp.krakow.pl lub pod numerem telefonu Biura Karier 12 43 00 222
Zapraszamy na spotkania w sprawie staży po uprzednim umówieniu się. Od 8 października zapraszamy w następujących godzinach:
poniedziałek 9:00-15:00
środa 12:30-16:00
czwartek 9:00-15:00

Regulamin projektu Graj o staż" Zarządzenie nr 37 - ważny do 26 września 2018r.
Regulamin projektu "Graj o staż" Zarządzenie nr 65 - obowiązujący od 27 września 2018r.

„Graj o staż! – realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-S033/17