Gallery

 (click to enlarge)
 
  
About the work
Work title:Anatomical model of a man
Category:Sculpture
Description:Anatomical model of a man.
Plaster cast.
Dimensions: high 50cm

About the author
Name and surname:Andrzej Szymczyk
Status:Student
Department:Rzeźby
Faculty:Rzeźba
Current year / expected graduation year:Rok 5/ 2012
Experience:współpraca z agencjami reklamowymi przy przygotowaniu materiałów graficznych i scenografii. Studia w Newcastle/ UK na Newcastle University/ Fine Arts Department.
Skills:Programy: Flash CS4, Photoshop CS5, Maya 2012, Zbrush, Adobe Premiere Pro CS5.
Manualne: Rzeźba Hiperrealistyczna, rysunek, znajomość anatomii, znajomość technologi żywic, silikonów, w odlewnictwie.
Foreign languages:Angielski biegle w mowie i piśmie.
Professional interest area:modeling i animacja 3D postaci do gier i filmów.
More works from this author:search

back